تاريخ : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 21:36 | نویسنده : پدرام |
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر 1392 | 20:46 | نویسنده : پدرام |تاريخ : شنبه بیست و دوم تیر 1392 | 1:27 | نویسنده : پدرام |


تاريخ : جمعه بیست و یکم تیر 1392 | 23:12 | نویسنده : پدرام |

خدایا شکرت

ما دیگر فقیر نیستیم

دیروز پزشک ِ آبادی گفت...

چشم های پدرم

پر از آب مروارید است …تاريخ : پنجشنبه یکم دی 1390 | 15:15 | نویسنده : پدرام |


به راستی کی تاوان باره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 | 14:40 | نویسنده : پدرام |
 

این هم عکس قشنگ  آبتین خان 

 تاريخ : سه شنبه نوزدهم مهر 1390 | 13:9 | نویسنده : پدرام |

عنـــوان

كــــل

 با ســـواد

بی ســـواد

كل جمعيت          

776 نفر

410 نفر

265 نفر

جمعيت مردان

367 نفر

215 نفر

108 نفر

جمعيت زنان

409 نفر

195 نفر

157 نفر

 
 


تاريخ : دوشنبه یازدهم مهر 1390 | 16:40 | نویسنده : پدرام |
 

 

 

 تاريخ : سه شنبه ششم اردیبهشت 1390 | 19:38 | نویسنده : پدرام |
 

               

لازم به تذکر است که عکس های فوق از سایت       دریافت شده است

                           تاريخ : سه شنبه شانزدهم فروردین 1390 | 18:21 | نویسنده : پدرام |