[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 21:36 ] [ پدرام ]

[ ][ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 ] [ 20:46 ] [ پدرام ]

[ ]

عکس

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 1:27 ] [ پدرام ]

[ ]

یادیان به خه یر

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 23:12 ] [ پدرام ]

[ ]

بدون شرح


خدایا شکرت

ما دیگر فقیر نیستیم

دیروز پزشک ِ آبادی گفت...

چشم های پدرم

پر از آب مروارید است …

[ پنجشنبه یکم دی 1390 ] [ 15:15 ] [ پدرام ]

[ ]


به راستی کی تاوان باره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 ] [ 14:40 ] [ پدرام ]

[ ]

عکس

 

این هم عکس قشنگ  آبتین خان 

 

[ سه شنبه نوزدهم مهر 1390 ] [ 13:9 ] [ پدرام ]

[ ]

آمار روستا بر اساس سرشماری رسمی سال 85

عنـــوان

كــــل

 با ســـواد

بی ســـواد

كل جمعيت          

776 نفر

410 نفر

265 نفر

جمعيت مردان

367 نفر

215 نفر

108 نفر

جمعيت زنان

409 نفر

195 نفر

157 نفر

 
 

[ دوشنبه یازدهم مهر 1390 ] [ 16:40 ] [ پدرام ]

[ ]

عکس خوانندگان کرد

 

 

 

 

[ سه شنبه ششم اردیبهشت 1390 ] [ 19:38 ] [ پدرام ]

[ ]

چند عکی از اهالی روستای نوره

 

               

لازم به تذکر است که عکس های فوق از سایت       دریافت شده است

                           

[ سه شنبه شانزدهم فروردین 1390 ] [ 18:21 ] [ پدرام ]

[ ]